Nyheter

2017-07-25
Idag har följande artikel, författad av Gert Nilsson, publicerats på The Global Pound Conference Blog: https://blog.globalpoundconference.org/2017/07/25/co-mediation-in-a-cross-border-context/

2017-01-01 
Idag flyttar Advokatfirman Eldrimner AB kontoret till Slottsbacken 8 i Gamla stan i Stockholm.
Idag blev Gert Nilsson ordförande i Stiftelsen Svenska Institutet för Medling.

2015-06-22
Idag har Advokatfirman Eldrimner AB registrerat bifirman "Eldrimner Mediation", för den del av verksamheten som avser medling.

2015-03-26
Idag har advokat Gert Nilsson och chief legal counsel Richard Brolin, OpenLink International Ltd, hållit föredrag om medling på Stockholms Handelskammare (Open Chamber): http://www.sccinstitute.se/om-scc/kalendarium/affarsman-eller-gambler-valjer-du-medling-eller-tvist/

Det gjordes även en intervju med Gert Nilsson efter föredraget:


2014-12-17 
Numera erbjuder advokat Gert Nilsson medling i vårdnadstvister, i samarbete med en barnpsykolog som borgar för barnets bästa. Tanken med medlingen är att hjälpa föräldrarna att finna en samförståndslösning kring frågeställningarna som rör vårdnad, boende och umgänge, istället för att tvista i domstol.

2013-05-22
Advokat Gert Nilsson blev styrelseledamot i och kanslichef i Stiftelsen Svenska Institutet för Medling.