Välkommen till Advokatfirman Eldrimner

 

För att veta vilken väg du ska ta, behöver du veta ditt mål. Advokatfirman Eldrimner hjälper dig och ditt företag att identifiera målet eller målen och därefter att finna relevanta strategier för att nå dit.

Sedan 1994 har Advokatfirman Eldrimner hjälpt företag och privatpersoner i affärsjuridiska frågeställningar och tvister. Byrån har specialistkunskap inom områdena arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, entreprenadrätt, skadeståndsrätt och tvistlösning (inklusive medling).

”Fortiter in re, suaviter in modo” - ”Kraftfullt i sak, milt i sättet”
Claudio Acquaviva (1543-1615)