Medlaren och advokaten Gert Nilsson Eldrimner hjälper företag och privatpersoner, som behöver stöd för att nå en slutlig överenskommelse i en förhandling eller att finna en lösning på en konflikt eller tvist.

Det kan exempelvis handla om en:

avtalsförhandling
kommersiell tvist
entreprenadtvist
konflikt på en arbetsplats
arbetstvist
tvist rörande vårdnad, boende och umgänge

Välkommen in för mer information och kontakt