2018-01-23

Idag har Gert Nilsson Eldrimner utsetts till en av CEDR:s internationella medlare

(https://www.cedr.com/about-us/people/gert-nilsson-eldrimner/).