2021-03-22

I mars 2021 startade Gert Nilsson Eldrimner ”Medlingskollegiet”, som är ett nätverk för advokater och biträdande jurister vid svenska advokatbyråer. Syftet är att sprida information och erfarenhetsutbyte kring medling bland ledamöter i Sveriges Advokatsamfund och deras biträden. För närvarande (början av juni 2021) består kollegiet av 112 medlemmar.