2020-04-01

I april 2020 startade Gert Nilsson Eldrimner nätverket ”Svenska Medlare”, som för närvarande (början av juni 2021) består av 12 advokater, som är utbildade och erfarna medlare för kommersiella tvister. Syftet är dels att sprida information om medling till företag och dess bolagsjurister, advokater, domare och andra intressenter, dels att erbjuda medling i kommersiella sammanhang, i både nationella och internationella tvister (”co-mediation”). För närvarande pågår ett pilotprojekt där Svenska Medlare samarbetar med danska kollegor, i syfte att erbjuda ”co-mediation” i tvister mellan svenska och danska företag. Svenska Medlare består även av ett ”Advisory Board” med andra kvalificerade medlemmar än de ovannämnda medlarna.