Verksamhet

Verksamhet.jpg
 
 

Arbetsrätt: Ett företag behöver ofta rådgivning både före, under och efter en anställnings livslängd. Advokatfirman Eldrimner upprättar anställningsavtal och sekretess- och/eller konkurrensklausuler, biträder vid uppsägningar, avskedanden och omreglering av anställningsvillkor. Byrån biträder även vid fackliga förhandlingar och vid tvister mellan parterna.

 

Tillbaka