2020-04-01

I april 2020 startade Gert Nilsson Eldrimner nätverket ”Svenska Medlare”, som för närvarande (början av juni 2021) består av 12 advokater, som är utbildade och erfarna medlare för kommersiella tvister. Syftet är dels att sprida information om medling till företag och...

2021-03-22

I mars 2021 startade Gert Nilsson Eldrimner ”Medlingskollegiet”, som är ett nätverk för advokater och biträdande jurister vid svenska advokatbyråer. Syftet är att sprida information och erfarenhetsutbyte kring medling bland ledamöter i Sveriges Advokatsamfund och...

2021-06-11

Den 8 juni 2021 berättade Gert Nilsson Eldrimner om medling i Makalösa Podden, en podcast av Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar, som ”lyfter frågor som är viktiga för ensamstående föräldrar under coronakrisen och annars”.    ...