Verksamhet

Verksamhet.jpg
 
 

Konflikt- och tvistlösning: Det är omöjligt att gå genom livet, vare sig privat eller yrkesmässigt, utan att det uppstår konflikter och/eller tvister. Advokatfirman Eldrimner biträder tvistande part i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) och i skiljeförfarande. Som alternativ till att lösa en tvist i domstol eller skiljenämnd kan parterna istället komma överens om att försöka finna en samförståndslösning. Detta är något som normalt sett bättre tillfredsställer båda parters behov och intressen, än att en domstol eller skiljenämnd bestämmer vad som ska gälla. Om parterna behöver hjälp med dialogen kring en samförståndslösning kan man vända sig till en neutral medlare, som så att säga hjälper parterna att finna sin egen lösning på sitt eget problem. Advokat Gert Nilsson är ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London (www.cedr.com) samt även medlingsutbildad av Friare Liv AB (www.friareliv.se) inom Nonviolent Communication (NVC), av Folke Bernadotteakademin (fredsprocesser) och av The TCM Group, London, inom medlig i arbetsplatskonflikter ("workplace mediation").

Gert Nilsson åtar sig uppdrag som medlare i såväl kommersiella tvister (inkluderat arbetsplatskonflikter/arbetstvister och entreprenadtvister) som familjetvister (vårdnadstvister m.m).

 

Tillbaka