Gert Nilsson Eldrimner

Gert Nilsson Eldrimner

Gert har arbetat professionellt med konflikter och tvister sedan början av 1980-talet, först som polis, sedan i domstol och på advokatbyrå. Sedan flera år arbetar han emellertid enbart som medlare samt undervisar i medling, via Blendow Institute och Fakultetskurser, samt på juristutbildningen vid Köpenhamns universitet.

Gert medlar bland annat inom följande områden:

Avtalsförhandlingar
Kommersiella tvister
Entreprenadtvister
Konflikter på arbetsplatser
Arbetstvister
Familjetvister bland annat rörande vårdnad, boende och/eller umgänge
Gräns- och kulturöverskridande konflikter och tvister

Se Gerts profil på LinkedIn