Medarbetare 

Gert Nilsson Eldrimner advokat & medlare

Gert-1
 
 
 

2018 

Internationell medlare, www.cedr.com/solve/profiles/?p=gertnilsson
 

2017

Utbildning i medling vid gruppkonflikter på arbetsplatser ("Team Facilitation Skills"), The TCM Group, London
 

2016 

Utbildning i medling vid arbetsplatskonflikter ("Workplace Mediation"), The TCM Group, London
 

2016 

Vidareutbildning i kommersiell medling av Bill Marsh, London ("Advanced Mediator Skills")
 

2012

Utbildning i medling och dialog i fredsprocesser hos Folke Bernadotteakademin
 

2010 

Ackrediterad som medlare i kommersiella tvister, Center for Effective Dispute Resolution (CEDR), London
 

2009 

Medlarutbildning Nonviolent Communication (NVC)
 

2008-2009

Utbildning Nonviolent Communication (NVC)
 

1994 

Advokatfirman Eldrimner bildas
 

1994

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
 

1992-1994

Bitr jurist Advokatfirman Nova, Stockholm
 

1991-1992 

Bitr jurist Gavatin & Partners Advokatbyrå, Stockholm
 

1988-1990

Tingsnotarie Södertälje tingsrätt
 

1988

Jur kand Stockholms Universitet
 

1983-1988

Juristlinjen, Stockholm Universitet
 

1981-1988

Polis, Stockholm