Medling i gräns- eller kulturöverskridande tvister

35833813_10156469822563774_6647974539386945536_n.jpg
 
 
 

Handel mellan olika stater sker i större skala än någonsin tidigare. Små och stora företag gör affärer över gränserna varje dag, över hela världen och många företag är etablerade utomlands. Det är dock ingen ny information.

Tvister som härrör från internationella affärer kan vara komplicerade och kostsamma, särskilt om parterna kommer från olika länder och kontinenter. Dessutom kan befintliga affärsrelationer ofta brytas ner i konflikt. Det finns naturligtvis domstolar och skiljemän som löser gränsöverskridande tvister, men det är inte bara ett mycket kostsamt och potentiellt destruktivt sätt att hitta en lösning, det är också ofta mycket tidskrävande.

Företag från olika länder har ofta stora sociala och kulturella skillnader. Detta kan innebära att båda parter vill ha en medlare ur sin egen kulturella, juridiska och kommersiella bakgrund. Om så är fallet kan tvisten hanteras av två medlare, en från varje land. Detta kallas“co-mediation in cross-border disputes”och kan vara ett mycket kraftfullt verktyg i sådana fall. Förutom den allmänna nyttan av en medlare med fyra öron, fyra ögon och två hjärnor,  genom ”co-mediation” kan parterna också uppnå fördelen med medlare som kan hantera en mångkulturell miljö. Detta kan säkerställa att parternas intressen och behov tillgodoses, vilket är en grundläggande hörnsten i medling.

www.globalpound.org/2017/07/25/co-mediation-in-a-cross-border-context/

 

Tillbaka