Medling i vårdnadstvister

35833813_10156469822563774_6647974539386945536_n.jpg
 
 
 

Många barn tvingas vara med om en skilsmässa eller separation mellan föräldrarna och tyvärr även uppslitande domstolstvister kring vårdnad, boende och umgänge. I syfte att bidra till en förändring av denna situation erbjuder advokat Gert Nilsson medling i sådana tvister, i samarbete med en barnpsykolog som borgar för barnets bästa. Tanken med medlingen är att hjälpa föräldrarna att finna en samförståndslösning kring frågeställningarna som rör vårdnad, boende och umgänge, istället för att tvista i domstol.

Medlingen i sådana tvister går vanligtvis till på följande sätt. Gert Nilsson talar enskilt med föräldrarna och deras ombud före själva medlingssammanträdet. Barnpsykologen talar också enskilt med föräldrarna, men även en eller flera gånger med barnet eller barnen. Syftet är att finna varje barns bästa i den aktuella situationen. Därpå hålls ett medlingssammanträde som normalt pågår under en heldag, under ledning av Gert Nilsson. Även barnpsykologen medverkar vid detta sammanträde, vilket brukar uppskattas av föräldrarna. Om de når en överenskommelse under medlingen upprättas ett skriftligt avtal där de olika frågorna regleras. Ibland är ombuden närvarande vid medlingssammanträdet, ibland inte.

Fördelen med medling i vårdnadstvister, jämfört med domstolsprocessen, är bland annat att föräldrarna under medlingen får fokusera på barnet eller barnen, istället för den andra förälderns tillkortakommanden, samt på nuet och framtiden, istället för det som har varit. Dessutom är det i medlingen föräldrarna själva - och inte en domare - som bestämmer hur de aktuella frågorna ska regleras på bästa sätt för deras barn. Detta samtidigt som man sparar tid och pengar samt förbättrar chanserna för att barnen kan må bra och att föräldrarna får en bättre fungerande föräldrarelation.

Därför rekommenderas tvistande föräldrar, advokater och andra ombud i familjetvister samt domare, att föreslå medling, gärna så tidigt som möjligt under domstolsprocessen. När domstol har utsett en medlare betalar staten kostnaden för denne.

 

Gert Nilsson höll föredrag på föreningen Pappa Barns kongress den 16 mars 2018, under temat 'Medling som verktyg'.

 

Tillbaka