2014-12-17

Numera erbjuder advokat Gert Nilsson medling i vårdnadstvister, i samarbete med en barnpsykolog som borgar för barnets bästa. Tanken med medlingen är att hjälpa föräldrarna att finna en samförståndslösning kring frågeställningarna som rör vårdnad, boende och umgänge, istället för att tvista i domstol.