Verksamhet

Verksamhet.jpg
 
 

Entreprenadrätt: I entreprenadförhållanden kan företag på såväl beställar- som entreprenörssidan behöva rådgivning både före, under och efter en entreprenad. Rådgivningen kan inledningsvis avse utformning av entreprenadkontrakt, inklusive avvvikelser från t.ex. AB04 eller ABT06. Under en entreprenad brukar regelmässigt uppstå diverse konflikter, stora som små,  som behöver lösas utan att entreprenaden avstannar. Ibland uppstår det en tvist där man behöver hjälp utifrån. Advokatfirman Eldrimner kan bistå i alla möjliga sådana situationer. 

 

Tillbaka